Agnieszka Jaworowicz

czas

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, ukończyła 4-letnią Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Posiada doświadczenie terapeutyczne w pracy z dorosłymi i młodzieżą oraz w terapii małżeństw i par. Swoją działalność terapeutyczną prowadziła we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Osobistego i Psychoterapii INTRA w Białymstoku.

Założycielka Pracowni Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Sensus w Białymstoku. Zorientowana na psychoterapię integratywną, wykorzystującą elementy różnych szkół psychoterapii. Posiada także kwalifikacje z zakresu doradztwa zawodowego. Zajmuje się prowadzeniem szkoleń i warsztatów psychologicznych dla instytucji i firm. Mężatka, mama jednej córki - Ewy. Ceni sobie życie rodzinne, przyjaciół oraz podróże...

 

Ważniejsze szkolenia i staże:

 • Szkoła Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA
  w Warszawie (2007-2011);
 • Kurs Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej: „Wprowadzenie do psychoterapii psychoanalitycznej" (rok 2002/2003);
 • Kurs Pomocy Psychologicznej - Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA
  w Warszawie (2007/2008);
 • Szkolenie w zakresie podstaw pomocy psychologicznej oraz pracy z grupą (1999/2000);
 • Staż kliniczny w Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic ZOZ MSWA w Białymstoku - psychoterapia grupowa (2010r.);
 • Staż kliniczny w Poradni Zdrowia Psychicznego przy Dziennym Oddziale Psychiatrycznym dla Dorosłych SPP ZOZ Choroszcz oraz w Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia uzależnień w Białymstoku - psychoterapia indywidualna (2010 - 2011 rok);
 • Praktyka w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łodzi  - oddział dzienny (2001r.);
 • Praktyka w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno – Konsultacyjnym w Białymstoku (2001r.);
 • Trening Asertywności Symbolicznej (2010r.);
 • Szkolenie Zaburzenia w komunikacji interpersonalnej (2010r.);
 • Szkoła dla Rodziców i Wychowawców; uprawnienia realizatora:
  część I – „Warsztaty Umiejętności Wychowawczych"(rok 2003/2004);
  część II – „Rodzeństwo bez rywalizacji" (2008r.);
  część III – „Nastolatki” (2011r.);
 • Akademia Profilaktyków (2003r.);
 • Studium Przeciwdziałania Patologii Społecznej - program warsztatowo-stażowy
  z rekomendacją do pracy psychoprofilaktycznej (2001r.);

Doświadczenie zawodowe:
Od 2002r. do chwili obecnej: praca na stanowisku psychologa w XI Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku w zakresie organizowania i udzielania pomocy oraz wsparcia psychologicznego uczniom, nauczycielom i rodzicom (indywidualne oddziaływania terapeutyczne, konsultacje rodzinne).

2006–2010: współpraca z Punktem Konsultacyjnym MONAR w Białymstoku, w zakresie prowadzenia konsultacji psychologicznych dla młodzieży i rodziców, grup wsparcia oraz zajęć psychoedukacyjnych dla studentów i rodziców w zakresie umiejętności psychospołecznych m.in.: umiejętności wychowawczych, radzenia sobie ze stresem, pułapek w porozumiewaniu się oraz efektywnej komunikacji, autoprezentacji i poczucia własnej wartości.

Od 2005r. - realizacja zadań w zakresie poradnictwa i wsparcia psychologicznego oraz doradztwa  zawodowego w ramach projektów ZPORR i EFS dla młodzieży i przedstawicieli różnych profesji.

Od 2006r. -  doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i zajęć warsztatowych dla różnych grup zawodowych m. in. na kursach kwalifikacyjnych w ośrodkach doskonalenia nauczycieli i w ramach szkolenia kadr (m.in. z komunikacji interpersonalnej i tematyki stresu w pracy).

Od 2008r. – współpraca, a następnie praktyka psychoterapeutyczna we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Osobistego i Psychoterapii INTRA - Białystok.

Cytując Małego Księcia, że: "dobrze widzi się tylko sercem, najważniejsze jest niewidoczne dla oczu", staram się w spotkaniu i pracy z drugim człowiekiem docierać do rzeczy najważniejszych, by świadomie, krok po kroku mógł wyruszyć sam dalej...

PRACOWNIA PSYCHOTERAPII I ROZWOJU OSOBISTEGO

 • psychoterapia indywidualna
 • terapia małżeńska/terapia par
 • indywidualne konsultacje psychologiczne
 • konsultacje rodzinne

więcej