Bożena Bogojło

C:\Documents and Settings\Wojtek J\Pulpit\od bb foty\IMG_0123.jpg
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Filia w Białymstoku. Ukończyła 4 – letnie szkolenie w zakresie psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie (rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne) oraz  Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego. Zdobyła  kwalifikacje z zakresu doradztwa zawodowego i oligofrenopedagogiki.


Współzałożycielka Pracowni Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Sensus w Białymstoku. Posiada doświadczenie w pracy indywidualnej z młodzieżą i dorosłymi. Prowadzi warsztaty psychoedukacyjne m.in. z zakresu komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem oraz umiejętności wychowawczych. Mężatka, mama dwóch dorastających córek. 

 

Ważniejsze szkolenia i staże:

 • Szkoła Psychoterapii , Ośrodek Pomocy i  Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie;
 • Kurs Pomocy Psychologicznej, Ośrodek Pomocy i  Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie;
 • Staż kliniczny w Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic ZOZ MSWiA w Białymstoku – psychoterapia grupowa;
 • Staż kliniczny w Poradni Zdrowia Psychicznego przy Dziennym Oddziale Psychiatrycznym dla Dorosłych SPP ZOZ Choroszcz oraz w Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia uzależnień w Białymstoku - psychoterapia indywidualna;
 • Szkoła Treningu i Warsztatu  Psychologicznego,  Ośrodek Pomocy i  Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie;
 • Staż trenerski w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej  - zajęcia warsztatowe ze studentami I roku z zakresu Podstawowych Umiejętności Psychologicznych oraz w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA – trening interpersonalny i trening antystresowy;
 • Trening Asertywności Symbolicznej;
 • Szkolenie: Zaburzenia w komunikacji interpersonalnej;
 • Kurs z zakresu interwencji kryzysowej;
 • Szkoła dla Rodziców i Wychowawców wg metody A. Faber i E. Mazlish (Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Warszawie): Cz.1 „Jak mówić do dzieci, żeby nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”, Cz. 2 „Rodzeństwo bez rywalizacji” Cz.3 „Nastolatki”

Doświadczenie zawodowe

 • Od 2004r. do chwili obecnej pracuje z młodzieżą w III Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku jako pedagog szkolny. Organizuje i prowadzi zajęcia grupowe dla młodzieży oraz pracuje indywidualnie z młodymi osobami potrzebującymi wsparcia bądź pomocy.
 • Pracowała jako konsultant ds. szkolnictwa specjalnego i integracyjnego w Centrum Edukacji Nauczycieli  w Białymstoku oraz kierowała zespołem doradców metodycznych ds. pomocy  psychologiczno – pedagogicznej.
 • Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla dorosłych i młodzieży z zakresu umiejętności społecznych.
 • Była autorką realizowanych projektów grantowych (przyznawanych przez Kuratora Oświaty) „Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w systemie kształcenia specjalnego i integracyjnego”, „Wczesnego wspomagania rozwoju ucznia”.
 • Organizowała kursy kwalifikacyjne z zakresu oligofrenopedagogiki oraz prowadziła zajęcia z komunikacji interpersonalnej w Centrum Edukacji Nauczycieli, Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego i in.

Motto życiowe:  W życiu nie musi być pięknie, ma być prawdziwie.

 

PRACOWNIA PSYCHOTERAPII I ROZWOJU OSOBISTEGO

 • psychoterapia indywidualna
 • terapia małżeńska/terapia par
 • indywidualne konsultacje psychologiczne
 • konsultacje rodzinne

więcej