Psychoterapia i pomoc psychologiczna

C:\Documents and Settings\Wojtek J\Pulpit\od bb foty\IMG_0123.jpg

W trudzie życiowej drogi i czekających nas wyzwań, niejednokrotnie stajemy w obliczu różnych trudności…
Czasem dopada nas zmęczenie, mamy wszystkiego dość lub doświadczamy uczucia bezsilności wobec przeżywanych sytuacji…
Wiele spraw nas zastanawia, chcemy poznać się lepiej, zrozumieć siebie i innych; nasze reakcje i zachowania, które nierzadko nam przeszkadzają, budzą złość czy niepokój…

Odczuwamy brak satysfakcji lub niemoc w realizacji swoich planów i pragnień; nasze relacje z ludźmi się psują lub nie budzą zadowolenia i spełnienia…

To dobry czas na psychoterapię, która w profesjonalny sposób pozwala uświadomić sobie źródło i istotę stanu rzeczy oraz podjąć kroki ku zmianie.

Prowadzona przez nas praca psychoterapeutyczna ma charakter integratywny – opierając się na bazie psychoterapii humanistycznej, korzystamy z osiągnięć różnych szkół psychoterapeutycznych. Skupiamy się na analizie złożonej psychiki człowieka, przeżywanych trudności, w kontekście przeszłego i bieżącego doświadczenia oraz w oparciu o zasoby świadomości, celem uzyskania spójności wewnętrznej.
Prowadzimy terapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży, terapię małżeństw/par oraz konsultacje rodzinne. Początek pracy ma charakter diagnostyczno- konsultacyjny – służy ustaleniu istoty problemu i dostosowaniu formy pomocy.

Proponujemy następujące formy pomocy:

  • Psychoterapia indywidualna
  • Terapia małżeńska/terapia par
  • Indywidualne konsultacje psychologiczne
  • Konsultacje rodzinne
  • więcej

 

 

PRACOWNIA PSYCHOTERAPII I ROZWOJU OSOBISTEGO

  • psychoterapia indywidualna
  • terapia małżeńska/terapia par
  • indywidualne konsultacje psychologiczne
  • konsultacje rodzinne

więcej