Psychoterapia indywidualna

Skierowana jest do osób chcących przyjrzeć się swoim trudnościom w aktualnym życiu, by znaleźć ich źródło oraz lepiej rozumieć siebie, zwłaszcza w obszarze swoich emocji, potrzeb, hierarchii wartości, sposobu myślenia czy motywów zachowania.
Głównym celem spotkań jest uporanie się z czynnikami blokującymi aktualny rozwój, poczucie zadowolenia z życia, z siebie, czy funkcjonowanie w rolach społecznych i relacjach z ludźmi.
Psychoterapia dotyczy m.in.: aktualnie przeżywanych kryzysów życiowych (osobistych, zawodowych, w relacjach z ludźmi); stresów pourazowych; stanów lękowych, nerwicowych; depresji, zaburzeń emocjonalnych czy psychosomatycznych.
Psychoterapia pozwala na głębsze zrozumienie siebie, umożliwia bardziej świadome kształtowanie swojego życia.

Sesje 50 minutowe, spotkania najczęściej cotygodniowe, czas trwania terapii zależny od potrzeb.

Terapia małżeńska/terapia par

Służy rozwiązywaniu problemów małżeńskich, wynikających z relacji w związkach. Psychoterapia ma na celu rozpoznanie i dotarcie do źródeł występujących trudności, przepracowanie ich i zmianę. Praca z parą polega na wytyczeniu wspólnych celów oraz wprowadzanie konstruktywnych zmian, umożliwiających przezwyciężanie zaistniałych problemów i  poprawę funkcjonowania związku (z uwzględnieniem komunikacji, indywidualnych potrzeb, wzajemnych wpływów i uczuć partnerów).

Sesje 60 minutowe, spotkania indywidualne współmałżonków oraz wspólne, najczęściej ok. 10-15 sesji (raz na tydzień lub co dwa tygodnie).

Indywidualne konsultacje psychologiczne

Spotkania mają charakter diagnostyczny, poradniczy lub interwencyjny. Stanowią doraźną pomoc i możliwość  uzyskania wsparcia w radzeniu sobie z problemami i aktualnie przeżywanymi trudnościami życiowymi. Ta krótkoterminowa forma pomocy  niejednokrotnie jest wstępem do psychoterapii.

Sesje 50 minutowe, ilość spotkań zależna od potrzeb.

Konsultacje rodzinne

Stanowią pomoc w rozwiązywaniu problemów w relacjach rodzinnych, czy kryzysów w rodzinie dotyczących trudności w porozumiewaniu się, realizacji potrzeb, pełnienia funkcji wychowawczych, czy wynikających z ról rodzinnych. Celem spotkań jest analiza problemów i wspólne wypracowanie  rozwiązań,  metod wsparcia i pomocy.

Sesje 60 minutowe, spotkania indywidualne członków rodziny oraz wspólne, najczęściej (raz na tydzień lub co dwa tygodnie), ilość spotkań zależna od potrzeb.

 

cennik Pracowni „Sensus” »

 

PRACOWNIA PSYCHOTERAPII I ROZWOJU OSOBISTEGO

  • psychoterapia indywidualna
  • terapia małżeńska/terapia par
  • indywidualne konsultacje psychologiczne
  • konsultacje rodzinne

więcej