PRACOWNIA PSYCHOTERAPII
I ROZWOJU OSOBISTEGO

Gabinet jest owocem wieloletniej współpracy, doświadczenia oraz fachowego przygotowania i kwalifikacji do udzielania profesjonalnej pomocy psychologicznej i psychoterapii.
Przedmiotem mojej pracy jest prowadzenie terapii indywidualnej osób dorosłych i młodych dorosłych (od 17 r. ż.), terapii par/małżeństw
oraz konsultacje rodzinne.

wieloletnie doświadczenie

psycholog
psychoterapeuta

Szkolenia i warsztaty

Drugim nurtem działalności pracowni jest praca na rzecz rozwoju osobistego i zawodowego, w formie warsztatów psychologicznych i szkoleń.  Zapraszam.

Obszary wsparcia

Prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych i młodych dorosłych (od 17 r.ż.), terapię małżeństw/par oraz konsultacje rodzinne. Początek pracy ma charakter diagnostyczno- konsultacyjny – służy ustaleniu istoty problemu i dostosowaniu formy pomocy.

Wsparcie w trudnych sytuacjach

Zobacz więcej

Szkolenia
Rozwój osobisty

Zobacz więcej

Opinie na mój temat

Bardzo dziękuję za zaufanie

Jeśli potrzebujesz wsparcia

Dopada Cię zmęczenie, masz wszystkiego dość lub doświadczasz uczucia bezsilności wobec przeżywanych sytuacji…