Psychoterapia indywidualna

Skierowana jest do osób chcących przyjrzeć się swoim trudnościom w aktualnym życiu, by znaleźć ich źródło oraz lepiej rozumieć siebie, zwłaszcza w obszarze swoich emocji, potrzeb, hierarchii wartości, sposobu myślenia czy motywów zachowania.

Sesje 50-60 minutowe, spotkania najczęściej cotygodniowe, czas trwania terapii zależny od potrzeb.

Głównym celem spotkań jest uporanie się z czynnikami blokującymi aktualny rozwój, poczucie zadowolenia z życia, z siebie, czy funkcjonowanie w rolach społecznych i relacjach z ludźmi.

Psychoterapia dotyczy m.in.: aktualnie przeżywanych kryzysów życiowych (osobistych, zawodowych, w relacjach z ludźmi); stresów pourazowych; stanów lękowych, nerwicowych; depresji, zaburzeń emocjonalnych czy psychosomatycznych.

Psychoterapia pozwala na głębsze zrozumienie siebie, umożliwia bardziej świadome kształtowanie swojego życia.