Rozwój osobisty
i szkolenia dla firm

Prowadzone formy edukacji i wspierania rozwoju osobistego, w postaci warsztatów psychologicznych
i szkoleń, dotyczą różnych obszarów funkcjonowania życiowego oraz doskonalenia zawodowego w zakresie umiejętności psychospołecznych.

Mogą w nich uczestniczyć wszystkie osoby zainteresowane doskonaleniem własnych umiejętności interpersonalnych oraz chcące zwiększać własną efektywność w życiu prywatnym, społecznym czy zawodowym.

Ważnym elementem w pracy nad osobistym rozwojem jest wkład bezpośredniego doświadczenia osób biorących udział w zajęciach. Standardem jest prowadzenie zajęć w małych grupach (ok. 10-15 osób), przy pomocy metod aktywizujących, w oparciu o doświadczenie trenerskie/szkoleniowe oraz rzetelną wiedzę i praktyczne umiejętności.
Tematyka, treść i sposób realizacji szkoleń dopasowana jest każdorazowo do potrzeb grupy, czy instytucji.

Nurt działalności szkoleniowej realizujemy osobiście, a także we współpracy .