Indywidualne konsultacje psychologiczne

Spotkania mają charakter diagnostyczny, poradniczy lub interwencyjny. Stanowią doraźną pomoc i możliwość  uzyskania wsparcia w radzeniu sobie z problemami
i aktualnie przeżywanymi trudnościami życiowymi.
Ta krótkoterminowa forma pomocy niejednokrotnie jest wstępem do psychoterapii.

Sesje 50-60 minutowe, ilość spotkań zależna od potrzeb.