Współpraca

Współpraca z następującymi placówkami:

OŚRODEK ROZWOJU OSOBISTEGO
I PSYCHOTERAPII
INTRA – BIAŁYSTOK


intra@Iintra.bialystok.pl

GABINET PSYCHIATRYCZNY
I PSYCHOTERAPII

Specjalista psychiatra dr Marta Ciulkin – Kosiorek
15 – 666 Białystok ,
ul. Szarych Szeregów 19
tel. 728 896 240
leczenie nerwic, depresji, innych chorób i zaburzeń psychicznych, psychoterapia

Ośrodek Pomocy
i Edukacji psychologicznej INTRA w Warszawie

ul. Bajana 40, 01-904 Warszawa
tel.: 22 892 00 66