Agnieszka Jaworowicz

psycholog, psychoterapeuta

O mnie

 • Absolwentka psychologii Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Specjalizacja zawodowa: psychoterapia w ramach ukończenia Szkoły Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (PTP) i akredytowanej przez Person-Centred and Experiental Psychotherapy and Counseling (PCE Europe).
 • Założycielka Pracowni Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Sensus w Białymstoku (http://www.sensus.com.pl).
 • Członek  Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie Intra (PTIPDiES SI).
 • Podejście terapeutyczne: psychoterapia integratywna, oparta na nurcie humanistyczno – doświadczeniowym, wykorzystująca elementy różnych szkół psychoterapii oraz terapię skoncentrowaną na emocjach (EFT) i focusing.
 • Praca zawodowa i doświadczenie zawodowe: psychoterapia
  oraz rozwój osobisty i szkolenia. Psychoterapia indywidualna osób dorosłych i młodych dorosłych, terapia małżeństw i par oraz konsultacje i poradnictwo psychologiczne. Dodatkowo praca psychologa  w oświacie na poziomie liceum (praca z młodzieżą i rodzinami). Doświadczenie terapeutyczne w pracy psychologicznej realizowanej w ramach staży w placówkach zdrowia psychicznego, współpracy z Punktem Konsultacyjnym MONAR w Białymstoku, białostockim Ośrodkiem Rozwoju Osobistego i Psychoterapii INTRA, jak również w obszarze prowadzonych szkoleń i warsztatów dla placówek oraz firm, dotyczących głównie radzenia ze stresem i emocjami, rozwijaniem asertywności, komunikacji interpersonalnej oraz zarządzaniem własnym rozwojem.
MOJE DOŚWIADCZENIE

Ważniejsze szkolenia i staże

 • Szkoła Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie /2007-2011/
 • Kurs terapii skoncentrowanej na emocjach EFT – Emotion Focused Therapy – poziom I i IIa /2015-2016r./
 • Focusing dla zaawansowanych /2015r./
 • Terapia focusingowa – FOT w trudnych czasach i z trudnymi klientami /2021r./
 • Warsztat pracy z parą dla zaawansowanych /2015r./
 • Szkolenie terapii par EFT (Emotion Focused Therapy for Couple) /2018r./
 • Psychoterapia pary – miłość, namiętność, seksualność /2019r./
 • Psychodynamiczna diagnoza strukturalna i jej konsekwencje dla techniki leczenia /2016r./
 • Rozpoznawanie i praca z mechanizmami obronnymi /2016r./
 • Jak uczynić naszą pracę bardziej doświadczeniową. Profilaktyka wypalenia zawodowego. /2016r./
 • Dialog motywujący /2013r./
 • Warsztat pracy z wewnętrznym krytykiem /2013r./
 • Trening Asertywności Symbolicznej /2010r./
 • Szkolenie Zaburzenia w komunikacji interpersonalnej /2010r./
 • Kurs Pomocy Psychologicznej – Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA
  w Warszawie /2007-2008r./
 • Kurs Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej: „Wprowadzenie do psychoterapii psychoanalitycznej” /2002-2003r./
 • Szkolenie w zakresie podstaw pomocy psychologicznej oraz pracy z grupą /1999-2000r./
 • Staż kliniczny w Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic ZOZ MSWA w Białymstoku – psychoterapia grupowa /2010r./
 • Staż kliniczny w Poradni Zdrowia Psychicznego przy Dziennym Oddziale Psychiatrycznym dla Dorosłych SPP ZOZ Choroszcz oraz w Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia uzależnień w Białymstoku – psychoterapia indywidualna /2010 – 2011 r./
 • Praktyka w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łodzi  – oddział dzienny /2001r./
 • Praktyka w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno – Konsultacyjnym w Białymstoku /2001r./
 • Szkoła dla Rodziców i Wychowawców; uprawnienia realizatora:
  część I – „Warsztaty Umiejętności Wychowawczych” /2003-2004r./
  część II – „Rodzeństwo bez rywalizacji” /2008r./
  część III – „Nastolatki” /2011r./

Certyfikaty i dyplomy

Jeśli potrzebujesz wsparcia