Terapia małżeńska/ terapia par

Służy rozwiązywaniu problemów małżeńskich i wynikających z relacji w związku. Psychoterapia ma na celu rozpoznanie oraz dotarcie do źródeł występujących trudności, przepracowanie ich i zmianę. Praca z parą polega na wytyczeniu wspólnych celów oraz wprowadzanie konstruktywnych zmian, umożliwiających przezwyciężanie zaistniałych problemów i  poprawę funkcjonowania związku (z uwzględnieniem komunikacji, indywidualnych potrzeb, wzajemnych wpływów i uczuć partnerów).

Sesje 90 minutowe (dla pary), spotkania indywidualne współmałżonków/partnerów , najczęściej ok. 10-15 sesji (raz na tydzień lub co dwa tygodnie).