Proponowana tematyka szkoleń

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

Szkolenie ma na celu wyposażenie uczestników w podstawowe umiejętności psychologiczne, niezbędne do sprawnego komunikowania się z innymi ludźmi, unikania nieporozumień oraz zrozumiałego i klarownego wyrażania siebie. W oparciu o model komunikacji międzyosobowej F. Schulza von Thuna, zajęcia dają możliwość poznania mechanizmów i trudności w komunikowaniu się między ludźmi. Sprzyjają podnoszeniu jakości codziennych kontaktów osobistych i w grupie pracowniczej; rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych oraz posługiwaniu się technikami przekazywania i odbioru  informacji. Zajęcia służą pogłębieniu świadomości siebie, swoich postaw i zachowań w komunikowaniu się z innymi, rozpoznaniu własnych trudności w tym obszarze i doskonaleniu umiejętności efektywnej komunikacji.

Proponowany temat:

  • W sieci pułapek komunikacji z ludźmi – jak wejść na drogę efektywnego porozumienia.

ZACHOWANIA ASERTYWNE

Szkolenie służy rozwijaniu umiejętności psychologicznych oraz zachowań, ważnych w kontaktach  i relacjach społecznych (zarówno osobistych, jak i zawodowych). Zajęcia dają możliwość trenowania umiejętności asertywnych oraz nabywania umiejętności pełnego  wyrażania siebie w kontakcie z innymi osobami, zwłaszcza w obszarach takich jak: osobiste prawa; kontakty towarzyskie i zawodowe; wyrażanie/przyjmowanie: opinii, uczuć, przekonań, pochwał, krytyki, czy próśb; jak również umiejętność autoprezentacji i wystąpień publicznych.

Proponowany temat:

  • Zachowania asertywne w życiu osobistym i w pracy zawodowej – czyli żyć pełnią siebie!

RELACJE MIĘDZYLUDZKIE, WSPÓŁPRACA W ZESPOLE

Warsztat psychoedukacyjny umożliwiający doświadczanie funkcjonowania w zespole i umiejętności współpracy. Uczestnicy podczas zajęć zweryfikują stwierdzenie, że zespół to coś więcej niż suma jego członków, zespół to nowa jakość i inne możliwości. Będą mieli możliwość sprawdzenia od czego zależy efektywność pracy w zespole i doskonalenia umiejętności z nią związanych.

Proponowany temat:

  • Współpraca – kluczem budowania międzyludzkich relacji.

UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZE

Głównym celem zajęć jest rozwijanie umiejętności psychologicznych, ważnych w prawidłowym kontakcie wychowawczym i pozwalających na radzenie sobie z sytuacjami trudnymi wychowawczo. Szkolenia skierowane są do nauczycieli, rodziców, wychowawców i przedstawicieli innych profesji, wymagających umiejętności wychowawczych, także do studentów kierunków pedagogicznych i pokrewnych.

Proponowany temat:

  • Nie ma lekko, ale warto się nie poddawać – o różnych aspektach umiejętności wychowawczych.

Warsztaty umiejętności wychowawczych – „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” wg metody A. Faber i E. Mazlish
Część1. „Jak mówić do dzieci, żeby nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”
Część 2. „Rodzeństwo bez rywalizacji”
Część 3. „Nastolatki”

ŚWIAT LUDZKICH EMOCJI  I OBSZARY SAMOPOZNANIA

Szkolenia z zakresu rozwoju osobistego, pozwalające na pogłębianie wiedzy o sobie, motywach i aspektach własnego funkcjonowania, by móc korzystać z tej wiedzy  w rozumieniu siebie i w relacjach z innymi oraz świadomie kierować własnym życiem i czerpać z posiadanych zasobów. Dają pełniejsze uświadomienie wpływu złożoności ludzkiej psychiki na nasze funkcjonowanie oraz służą rozwijaniu umiejętności wykorzystywania własnych predyspozycji osobowych i kształtowania poczucia sprawczości własnych działań.

Proponowane tematy:

  • Bliżej swoich uczuć: jestem, myślę, przeżywam, czyli  – jak poruszać się w świecie uczuć swoich i innych ludzi oraz radzić z trudnymi emocjami.
  • Poczucie własnej wartości – zasługuję, by czerpać z życia i się rozwijać.

STRES I RADZENIE SOBIE Z SYTUACJAMI TRUDNYMI

Zajęcia mają na celu doskonalenie umiejętności radzenia sobie ze stresem i naukę relaksacji. Spotkania służą pogłębieniu wiedzy na temat zjawiska stresu (jego związku ze zdrowiem i chorobą), identyfikowaniu objawów stresu oraz poziomu jego nasilenia w różnych życiowych i zawodowych sytuacjach. Dają możliwość rozpoznania własnego stylu radzenia sobie ze stresem i podejścia do rozwiązywania problemów oraz informacje o nowych – doraźnych i długofalowych sposobach pokonywania stresu. Walorem zajęć jest to, że  pozwalają doświadczyć praktycznych ćwiczeń z zakresu technik relaksacyjnych, by podjąć kroki ku doskonaleniu własnych umiejętności zapobiegania negatywnym skutkom stresu i redukowania napięcia emocjonalnego tak, aby stres nie miał niszczącego wpływu na nasze życie
Proponowane tematy:

  • Oswoić swój stres – trening antystresowy z nauką relaksacji.
  • Stres w pracy, czyli: „za szybko, za dużo, za trudno” – zapobieganie negatywnym skutkom stresu w życiu zawodowym.