Rozwój osobisty i szkolenia dla firm.

rozwój

Prowadzone przez nas formy edukacji i wspierania rozwoju osobistego, w postaci warsztatów psychologicznych i szkoleń, dotyczą różnych obszarów funkcjonowania życiowego oraz doskonalenia zawodowego w zakresie umiejętności psychospołecznych.


Mogą w nich uczestniczyć wszystkie osoby zainteresowane doskonaleniem własnych umiejętności interpersonalnych oraz chcące zwiększać własną efektywność w życiu prywatnym, społecznym czy zawodowym.


Ważnym elementem w pracy nad osobistym rozwojem jest wkład bezpośredniego doświadczenia osób biorących udział w zajęciach. Standardem jest prowadzenie zajęć w małych grupach (ok. 10-15 osób), przy pomocy metod aktywizujących, w oparciu o doświadczenie trenerskie i szkoleniowe osób prowadzących. W pracy stawiamy na rzetelną wiedzę i praktyczne umiejętności. Tematyka, treść i sposób realizacji szkoleń dopasowana jest każdorazowo do potrzeb grupy, czy instytucji.

Proponowana tematyka szkoleń:

 • KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA
  (nowość! model komunikacji międzyosobowej wg Schulza von Thuna)
 • ZACHOWANIA ASERTYWNE
 • RELACJE MIĘDZYLUDZKIE I WSPÓŁPRACA W ZESPOLE
 • UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZE - dla rodziców i profesjonalistów
 • ŚWIAT LUDZKICH EMOCJI - OBSZARY SAMOPOZNANIA
 • STRES I RADZENIE SOBIE Z SYTUACJAMI TRUDNYMI

Nurt działalności szkoleniowej realizujemy osobiście, a także we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Osobistego i Psychoterapii Intra w Białymstoku.

więcej

PRACOWNIA PSYCHOTERAPII I ROZWOJU OSOBISTEGO

 • psychoterapia indywidualna
 • terapia małżeńska/terapia par
 • indywidualne konsultacje psychologiczne
 • konsultacje rodzinne

więcej